مقالات

صادرات در صنعت پلاستیک با استفاده از شیوه های بازاریابی بین الملل

 ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
  فایلهای مرتبط
صادرات در صنعت پلاستیک با استفاده از شیوه های بازاریابی بین الملل
پژوهش حاضر، با هدف کلی ارایه راهکارهای بهبود و توسعه صادرات در صنعت پلاستیک انجام شده است. در این پژوهش ابتدا به بررسی وضع موجود صادرات در صنعت پلاستیک در تاریخ تدوین آن، سپس شناسایی عوامل موثر بر صادرات در این صنعت، آنگاه به بررسی میزان تاثیر قوانین تجاری و بازرگانی در صادرات صنعت پلاستیک و در نهایت به ارایه پیشنهادهایی جهت بهبود و توسعه صادرات در این صنعت به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و... جهت بکارگیری درتصمیم گیری های آتی به عنوان بخشی از صادرات غیرنفتی کشور و سنجش میزان اثرگذاری عوامل موردنظر این تحقیق بر صادرات در صنعت پلاستیک پرداخته شده است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.