مقالات

برخورد با پیچیدگی زنجیره تامین با استفاده از رویکرد فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها

 ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
  فایلهای مرتبط
برخورد با پیچیدگی زنجیره تامین با استفاده از رویکرد فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها
در دنیای پر رقابت امروز، افزایش کارایی زنجیره تامین در موفقیت شرکت ها اهمیت بسزایی دارد. عوامل مختلفی مانع افزایش کارایی زنجیره تامین می شوند که از آنها با عنون پیچیدگی های زنجیره تامین یاد می شود. این مقاله تلاش در معرفی و به کارگیری روشی کارا و اثر بخش برای شناسایی و برخورد با این پیچیدگی ها دارد. این روش بر اصول سیستمی تئوری محدودیت ها استوار است. این تحقیق نشان می دهد چگونه یک مدیر می تواند از نمودارهای منطقی فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها برای شناسایی و برخورد با عوامل ریشه ای پیچیدگی زنجیره تامین استفاده کند. این رویکرد در یک شرکت بزرگ تولید کننده کاغذ در کشور پیاده سازی شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده و با روشی منطقی، گام به گام و به صورت تعاملی، یعنی با نظرخواهی از کارشناسان و مدیران ارشد زنجیره تامین شرکت تحلیل شده است تا نتایج از اعتبار کافی برخوردار باشند. در این راستا سه گام اول فرآیند مذکور، یعنی ترسیم نقشه اهداف واسطه، درخت واقعیت جاری و نمودار رفع تناقص ها مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد این نمودارهای منطقی به میزان بسیار زیادی در شناسایی پیچیدگی های زنجیره تامین و ریشه یابی آنها مفید می باشند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.