مقالات

جایگاه مهندسی ارزش در خط مشی انتحاب و فراهم آوری منابع کتابخانه ای

 ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
  فایلهای مرتبط
جایگاه مهندسی ارزش در خط مشی انتحاب و فراهم آوری منابع کتابخانه ای
کتابخانه ها در هر کشوری کانون اصلی تامین منابع اطلاعاتی پژوهشگران محسوب می شوند، به همین دلیل باید منابع خود را از لحاظ کمی و کیفی با نیاز های کاربرانشان هماهنگ کنند. کتابخانه ها صرفا با داشتن مجموعه ای روز آمد می توانند به وظیفه اصلی که پاسخگویی به نیاز های کاربران است، دست یابند. کتابخانه ها به عنوان کانون پژوهش در هر کشور رسالتی خطیر در فراهم آوری منابع اطلاعاتی بر عهده دارند. لذا موظف اند با برنامه ریزی و تهیه خط مشی، به مجموعه سازی و فرآهم آوری منابع خود اهتمام ویژهای داشته باشند و در این مسیر به بودجه، نیازهای اطلاعاتی کاربران، و منابع اطلاعاتی موجود توجه کافی نشان دهند. البته این مسئولیت با تغییر محمل های اطلاعاتی از شکل سنتی به شکل جدید و چند رسانه ای سنگین تر شده است. از سوی دیگر، رشد نمایی تولید انتشارات و منابع اطلاعاتی سبب شده است که مراکز اطلاعاتی با تمامی امکانات خود در مواجهه با این رشد سرسام آور عقب بمانند. با توجه به محدودیت های مراکز اطلاعاتی از لحاظ منابع مالی و انسانی، و افزایش و گسترش حجم انتشارات و تغییر محمل های اطلاعاتی، لزوم استفاده از خط مشی و برنامه ریزی خاص برای فراهم آوری منابع روز به روز بیشتر احساس می شود.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.