مقالات

بازاریابی در شرکت های فناور کوچک و متوسط نوپا، چالش ها و راهکار

 ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
  فایلهای مرتبط
بازاریابی در شرکت های فناور کوچک و متوسط نوپا، چالش ها و راهکار
توسعه برنامه های بازاریابی راهبردی موفق برای تجاری سازی فناوری های جدید، به چالشی برای شرکت های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری تبدیل شده است. سازوکار توسعه راهبردهای بازاریابی موفق برای نوآوری های فناورانه فرایندی پیچیده از طراحی تا پیاده سازی است. شرکت های کوچک و متوسط فناوری محور نقش مهمی در تسهیل اقتصاد دانش بنیان یا اقتصاد هوشمند بازی می کنند با این حال، برتری های فناورانه تضمینی برای موفقیت شرکت های کوچک و متوسط فناورمحور نیست. در عوض، شانس موفقیت می تواند با ترکیبی از برتری فناوری و قابلیت بازاریابی به حداکثر برسد. در این مقاله با توجه به مطالعات کلیدی منتشر شده در حوزه شرکت های کوچک و متوسط فناوری محور، ابتدا ویژگی شرکت های کوچک و متوسط فناوری محور مورد بررسی قرار گرفته و عوامل و موانع موفقیت این شرکت ها به اختصار بیان گردیده و با توجه به اینکه بازایابی به عنوان یکی از دو عامل موفقیت شرکت های کوچک و متوسط فناوری محور تشخیص داده شده است، به بررسی چالش ها و راهکارهای بازاریابی فناوری پرداخته شده است تا به مدیران این شرکت ها یادآوری کند تنها، موفقیت حاصل از یک فناوری ناب متضمن موفقیت یک شرکت نخواهد بود و بازاریابی به عنوان یکی از عناصر اصلی و مولفه های مهم موفقیت شرکت های کوچک و متوسط فناوری محور می بایست در اولویت فعالیت آن ها قرار گیرد
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.