مقالات

تبیین راهبردهای تجاری در ایران

 ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
  فایلهای مرتبط
تبیین راهبردهای تجاری در ایران
در این مقاله، نویسندگان قصد دارند خط مشی سیاست گذاری دولت در بخش خارجی اقتصاد را با توجه به اطلاعات آماری موجود تبیین نمایند و تشخیص دهند که اقتصاد چه نوع استراتژی را دنبال می نماید. در این زمینه، از دو متغیر صادرات غیرنفتی، به عنوان شاخص استراتژی توسعه صادرات، و ارزش افزوده بخش صنعت، به عنوان استراتژی جایگزینی واردات، استفاده شده و اثرات این دو بر رشد اقتصادی در کنار شاخصی از سرمایه گذاری، با کمک مدلهای اقتصادسنجی برآورد شده است. مدل ارایه شده در این مقاله برگرفته از مدل پایه ای است که سالواتوره برای کشورهای در حال توسعه ارایه نموده است که پس از متناسب کردن آن برای ایران، با استفاده از روشهای اقتصادسنجی ـ به خصوص مباحث همگرایی ـ پارامترها برآورد شده و نتایج مورد تفسیر قرار گرفته است. نویسندگان، در پایان، استراتژی تجاری ایران را یک استراتژی درون گرای آمیخته تشخیص داده اند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.