مقالات

اقتصاد بهداشت: عرصه ها و چشم اندازها

 ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
  فایلهای مرتبط
اقتصاد بهداشت: عرصه ها و چشم اندازها
در این مقاله ابتدا تعاریفی فشرده از علم اقتصاد، دیدگاه های ناظر به آن و تحولات موثر در شکل گیری آن ارایه می شود. تفاوت های بازار بهداشت و بازار کالا و نیز عرصه های مورد تاکید در اقتصاد بهداشت، متعاقب آن مورد بحث قرار می گیرند و در ادامه مسایل مرتبط با سیاست گذاری در این عرصه طرح و تحلیل می شود (البته به اختصار). فرایندهای تغییر و رویکردهای نوین در مدیریت و نظام های بهداشتی به همراه خلاصه ای از مباحث مطروحه، آخرین قسمت این نوشته را شکل می دهند. توجه به این عرصه ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه که با محدودیت وسیع منابع از یک سو و نیازهای گسترده بهداشتی - درمانی از سوی دیگر مواجه هستند، می تواند به نوعی، خردگرایی سازمانی و برنامه ریزی را تقویت نموده و بهره مندی بیشتر از منابع را تحقق بخشد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.