مقالات

مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن

 ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
  فایلهای مرتبط
مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن
در دنیای رقابتی امروز دیگر تنها میزان کمّی تجارت خارجی ملاک ارزیابی توفیق یک نظام تجاری نیست، بلکه سنجش پویایی نظام های تجاری از طریق ارزیابی شاخص های سهولت کسب وکار ازجمله سنجش چگونگی شروع یک کسب وکار، شفافیت قوانین و مقررات تجاری حاکم، میزان مالکیت بخش خصوصی، نحوه حمایت و شیوههای استفاده از سرمایه گذاری خارجی، زمان، هزینه و تعداد اسناد تجاری جایگاه هر کشور را در ساختار نظام تجاری جهان مشخص می کند. بی شک بهبود و ارتقاء هر کدام از این معیارها، جریانی از اصلاحات اقتصادی را به دنبال دارد که ثمره آن نه تنها رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم، بلکه چرخشی را از تجارت کالای ساخته شده خارجی به سوی تکنیک های پویا، جذب مشارکت و سرمایه گذاری های تولیدی و صنعتی بوجود خواهد آورد. بی شک این اصلاحات برای جمهوری اسلامی ایران که اکنون بزرگ ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی(WTO) است بیش از هر چیز لازم و ضروری می باشد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.