مقالات

مقررات صادرات و واردات محصولات حیوانی سال 1395

 ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
  فایلهای مرتبط
مقررات صادرات و واردات محصولات حیوانی سال 1395
ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. ورود و صدور هر نوع دام زنده موکول به رعایت ماده 7 قانون دامپزشکی مصوب 1350 می باشد. ترخیص کلیه حیوانات زنده منوط به ارائه گواهی بهداشت کشور مبدا بوده و منحصرا از گمرکخانه هایی که دارای پست قرنطینه دامی وزارت جهاد کشاورزی می باشد امکانپذیر خواهد بود.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.