مقالات

مقررات صادرات و واردات محصولات غذایی سال 1395

 ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
  فایلهای مرتبط
مقررات صادرات و واردات محصولات غذایی سال 1395
ورود شربت گلوکز و دکستروز توسط واحدهای تولد کننده دارو به تشخیص وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی می باشد.حقوق ورودی فرآورده های غذایی ویژه بیماران فنیل کتونوری(pku)مشمول این فصل و یا هر یک از ردیف های تعرفه فصول دیگر جداول مقررات صادرات و واردات (به تشخیص وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی)5 درصد تعیین می گردد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.