مقالات

مقررات صادرات و واردات صنایع شیمیایی سال 1395

 ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
  فایلهای مرتبط
مقررات صادرات و واردات صنایع شیمیایی سال 1395
ورود هر نوع مواد مورد مصرف در صنایع غذایی و پزشکی و همچنین سموم مورد مصرف پزشکی موکول به موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تابع مقررات و آیین نامه های مربوطه است. ورود و صدور انواع سموم مربوط به دفع آفات نباتی و سموم ضدانگل های خارجی دام مورد استفاده در کشاورزی و دامپزشکی موکول به موافقت وزارت جهاد کشاورزی می باشد
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.