مقالات

مقررات صادرات و واردات مواد پلاستیکی سال 1395

 ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
  فایلهای مرتبط
مقررات صادرات و واردات مواد پلاستیکی سال 1395
حقوق ورودی مواد پلیمری گرید پزشکی یا مقاوم در برابر استریلیزاسیون اشعه گاما که فاقد تولید داخل می باشند به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت 5 درصد تعیین می گردد. ورود قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.ورود نیپل برای پستانک و سر شیشه و اشیا برای مصرف های بهداشتی، استحفاظی موکول به کسب نظر وزارت بهداشت است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.