مقالات

مهمترین معیارهای عمومی رابط کاربرهای مطلوب

 ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
  فایلهای مرتبط
مهمترین معیارهای عمومی رابط کاربرهای مطلوب
رابط کاربر، محیطی است که ارتباط بین انسان و رایانه را برقرار می کند و پل ارتباطی بین انسان و محیط وب، برنامه ها و نظامهای رایانه ای است. خشنودی و رضایت کاربران در صورتی فراهم می شود که تعامل بیشتر و بهتری بین آنان و محیطهای رایانه ای برقرار شود. با توجه به علایق و سلیقه های متفاوت کاربران از سویی و تنوع محیطهای رایانه ای از سوی دیگر، طراحی رابط کاربر ایده آل دشوار به نظر می رسد؛ ولی به طور کلی، معیارهایی عمومی برای رابط کاربرهای مطلوب توسط طراحان رابط کاربر در نظر گرفته شده که در این مقاله به این ویژگیها و معیارها پرداخته شده است. در نهایت، سیاهه ای از پر بسامدترین معیارهای عمومی یک رابط کاربر مطلوب ارایه شده است که می تواند به منظور سنجش رابط کاربرها به کار رود.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.