مقالات

تاثیر ISO 9000 بر جو سازمانی ؛ تجربه مدیریت تغییرات استراتژیک در یک سازمان هندی

 ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
  فایلهای مرتبط
تاثیر ISO 9000 بر جو سازمانی ؛ تجربه مدیریت تغییرات استراتژیک در یک سازمان هندی
ISO 9000 منافع ملموس و قابل رؤیتی را به سازمان از منظر کیفیت محصولات پایدار، تصویری از یک بازار پیشرفته ، رضایتمندی فزآینده مشتری و منافع دراز مدت اعطاء می کند با این وجود تأثیر منتج از ISO 9000 روی جنبه انسانی سازمان بویژه تأثیر آن بر روی محیط داخلی انسان فقط در حد ابتدایی بررسی شده است. هدف این مطالعه بررسی چگونگی فرآیند اجرای ISO 9000 برای دگرگونی اجزاء و جو سازمانی مخصوصا جو انگیزشی موجود در سازمان است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.